ZWARTE LIJST verzetsbeweging (1940-1944)

Uit een tas van een Duitse politieman werd een papier ontvreemd door een lid van de ondergrondse (Oostburg). Het is overgeschreven en weer teruggestoken. De burgers op de lijst moeten gearresteerd worden ingeval van grootschalige sabotage. De kruisjes geven aan wie als eerste opgehaald moet worden. De overschrijver is in zijn werk gestoord, waardoor de lijst niet helemaal compleet is.

Aardenburg:
xxx A. J. Catsman, grossier, Markt 25.
xxx L. Cauwels, jachtopz, Boogaartstraat.
....x P. de Bruijne, oud-onderwijzer, Weststraat.
xxx J. Joosse, kommies. Oude Kerkstraat.
xxx C. W. Joosse, kommies, Oude Kerkstraat.
xxx F. Sam, slager, Weststraat.
xxx H. de Vries, caféhouder, Weststraat 8.
xxx B. Haaksman de Koster, Tuimelstr.
xxx J. Gille, Paardenmarkt M6.
..xx C. M. van de Broecke, boomkw, Weststraat.
..xx P. J Corthals, conducteur, Draaibrug.
..xx J. van Helden, electricien, Weststraat.
..xx Th. Overmaat, burgemeester, Markt.

Biervliet:
xxx J. Bom ?, ambtenaar, Oordstraat 191.
xxx J. Everts, ambt t sec, Weststraat.
xxx W. Fortuin, tandarts, Noordstraat. 187.
xxx P. Pilaat, arbeider, Noordstraat. 184.
..xx J. Ongenae, caféhouder, Noordstraat.
....x P. van Hijfte, koopman,

Breskens:
...... J. Adriaansen, Molenwater 16.
.......J. J. Boidin, winkelier, Dorpstraat 129.
.......A. J. Cambier, aannemer, Duinstraat 1.
.......W. C. Carels, sigarenhandelaar, Spuiplein 9.
.......L. A. Cijsouw, architect, Dorpstraat 14.
.......J. H. Erasmus, Scheldekade 5.
.......J. A. van Gijs, Molenwater 33.
.......J. van de Heuvel, Molenwater 23.
.......V. van Houte, Dorpstraat 52.
.......J. Jansen, ambtenaar, Vogelenzang 2a.
.......H. C. de Jonge, Groote Kade 13.
.......P. N. Kruithof, leraar, Dorpstraat 78d.
.......A. W. Leenhouts, Boulevard 130.
.......G. van Melle, adj. Dir., Langeweg 3.
.......C. de Pré, hoofdonderw, Dorpstraat 87b.
.......De Smit, Boulevard 45.
.......S. A. de Smidt, boekh., Dorpsstraat 89.
.......H. Sonneveld, Van Zuilenstraat 9.
.......C. Tazelaar, Spuiplein 11.
.......J. A. de Vlieger, Dorpsstraat 99.
.......F. A. Vroon, kolenhandel, Scheldekade 1.
.......M. de Winde, grossier, Dorpsstraat 71.
xxx W. Karels, schilder, Spuiplein.
xxx J. Sonneveld, dir. S.B.M., v Zuilenstraat.
xxx L. van Dijke, rentenier, Langeweg.
xxx Pr. de Miliano, hotelhouder, Scheldekade.
xxx W. Klaaijsen, slager, Dorpsstraat.
..xx J. Adriaansen, Z Voederh., Molenwater.
..xx S. Smit, voorman van Melle,
....x J. Tazelaar, ambtenaar S.B.M.,
....x P. Brugge, zwarthandelaar, Schoondijkse weg.

Cadzand:
.......J. D. Bareman, Hoofd der School, M 86.
xxx J. Leenhouts, gem secr., C55c.
.......H. Timmer, arts, W53.
xxx G. Beun, caféhouder, Haven.
xxx P. Faas, caféhouder, Haven.

Groede:
.......D. Haak, dierenarts, Ring A 348.
.......J. P. Schippers, houtfabr, Ring A 16.
xxx S. Schijve, Loondorser. Nieuwvlietsestraat.
xxx J. de Cap, slager, St. Bavodijk.
xxx P. Wolfert, zwartehandelaar, Breskense. Straat.
xxx P. de Bois, zwartehand. Hoenderweg.
..xx R. van Quekelberghe, A T S, Bleekstraat.
....x G. Brakman, kapper, Noordstraat.
...... Th. Bosschaart, rentenier, Rinstraat.

Hoofdplaat:
xxx P. Provoost, koopman, Breskense Weg.
xxx A. Provoost koopman, Breskense Weg.
xxx A. Dockheer, gem. secr,.
xxx J. Spinnewijn, hoofdonderwijzer, A36.
xxx P. Cornelis, koopman, A84.
..xx A. Groosman, smid, Dorpsstraat 125.
..xx J. Vinke, hoofdonderwijzer, A43.

Oostburg:
xxx J. Mijs, notaris, Hennequinstraat 2.
xxx I. A. Brakman, ger Volks., Gratemastraat.
xxx A. J. Bronswijk, drukker, Brouwerijstraat.
....x I. Buskop, arts, Nieuwstraat.
.......Deurloo, onderl. Mar.[festgenommen].
....x C. Foudraine, apotheker, Markt 32.
.......A.H. v.d.Hoek, Bredestraat 51.
xxx A. Hoolhorst, leraar, Walstraat 26.
xxx J. Germing, Brouwerijstraat. 35c.
.......P. Groenewegen, Breedestraat 24.
....x A. W. Jansen, bankier, Brouwerijstraat.
xxx A. W. Moojen, Oude Haven.
xxx H. J. Nauta, Brouwerijstraat 13.
....x H. A. Laman de Vries, Oude Haven.
.......J. Prins, hoofdonderwijzer, Breedestraat 4a.
.......J. Kus, insp. bel., Langestraat 17.
xxx J. C. Huisman, Ford garage.
.......Adriaansen, grossier, Oudestad 12.
xxx Wondergem.
xxx F. Sondag.
....x J. A. van Baal.
..xx G. Prins
..xx B. Cristiaansen.
xxx F. Oort.
....x A. de Hullu.
xxx J. H. van Kampen.
xxx M. Mabesoone.
xxx A. van der Plank.
xxx W. A. Catsman.
xxx F. de Smet ?.
..xx J. van Male.
....x H. H. de Lozanne.
..xx Cor Schijve.
....x J. Simon.
xxx I. van Cruijningen.
....x L. Schippers.
.......P. Smallegange.
....x Th. Huisman.
xxx H. Enkelaar.
xxx J. van Dongen.
....x W. A de Ruijg.
....x J. Sanderse.
....x F. Cristiaansen.
xxx P. Brakman.
xxx P. Catsman.
....x J. Smeets ?

Waterlandkerkje:
xxx J. Jansen, metselaar, C 57.
xxx Joh. Lensen, landarbeider, B 7.
xxx A. de Poorter, kapper, C b4.
xxx A. Quist, landbouwer, B 25.
xxx D. P. Kotvis, Sped Angest., C 62.
..xx M. Poissennier, postbode C 18.
..xx D. willemsen, landbouwer, C 39.
....x G. van Yperen, predikant, C 7.
....x A. Volmer, molenaar, C 4.
....x P. Vermeulen, hoofdonderwijzer.

Schoondijke:
xxx G. Wilschut, onderw., Sasputstraat.
xxx J. Moerland, boekhouder, L Heerenweg.
xxx A. vd Heuvel, gep loods, L Heerenweg.
..xx P. de Paauw, winkelier, Kerkstraat.
xxx J. van Baal, kapper, Kerkstraat.
..xx C. Cijsouw, zwartehandelaar, Willemsweg.

Sluis:
xxx H. van Mazijk, notaris, Kapellestraat.
xxx J. Fokke, landbouwer, Antwerpsestraat.
xxx M. F. de Vos, kommies, St Annastraat.
xxx P. de Feijter, Snr zaadhandel, Kade.
xxx A. J. Bevelander, Dindagstraat 20.
xxx P. de Visser, werkman, Zuiddijk 5.
xxx Abr. v d Ameele, gepensioneerd Indië Officier., St Annastraat.
...x J. P. van Horck, schilder.
.......A. Bogaart, gem. opzichter.
.......L. Sweerens, electricien.
.......A. Laco, veearts.
.......H. Beun, gepensioneerde postbode.
.......P. Jansen, tramconducteur.
.......F. de Paauw, radiodistributie.
.......J. Barense, ambt. Crisis Controle Dienst.
.......P. Boes.
........Hier is men blijkbaar gestoord bij het overschrijven en zijn snel de spullen terug in de tas gedaan. Zo is Sluis niet compleet en misschien ontbreken er nog meer namen.

Een aantal personen werkte individueel. Zij gaven informatie over stellingen en troepenbewegingen door aan de verzetsbeweging. De gegevens werden met onzichtbare inkt tussen de regels van een onschuldig briefje geschreven. Onderstaande brief is van Leen Becu uit Cadzand. De witte regels vormen een onschuldig briefje, de bruine regels (met onzichtbare inkt) geven de informatie die van belang is.Bron:
Leendert Fremouw
Leen Becu