De foto is genomen in december 1898 vanaf de richting Vierhonderddijk. Links de nieuwe molen van A. de Hullu, midden een staakmolen aan de Retranchementseweg, rechts de nog bestaande huizen aan de Molendijk (thans Vierhonderddijk).
Personen rechts op de voorgrond: links Jozias de Hullu Abr. zn. (molenaar van 1931 tot 1943), rechts Jannes Pleijte. Zoals gebruikelijk in die tijd, wilde iedereen op de foto. Dat is goedkoper dan speciaal foto's te laten maken.


Middenachter op de bovenste foto staat een staakmolen. Deze molen kan gesitueerd worden richting de oude Retranchementseweg, in het poldertje ‘de hoek, daer Com. f. Andr. Anths. te wuenen plach’ (Oudelandsepolder, polder nr.18).
De foto links geeft de positie van de fotograaf en het venster van bovengenoemde foto aan. De rode cirkels geven de herkenningspunten molen en beide huizen aan. Op de middelste lijn staat ergens de staakmolen. Dit kan de tijdelijk herbouwde molen De Kat zijn.
Bron:
Google Earth 2013
Zeeuws Archief
Leendert Fremouw
Bert Voets