VIERHONDERDPOLDER BEZUIDEN DE KERK

Zoals met alle grote polders op het Eiland van Cadsand bestond de Vierhonderdpolder oorspronkelijk uit een aantal poldertjes/percelen, gescheiden door een dijkje/cade.
Door overstromingen in 1375, 1377 en 1394 stonden de percelen op de oostelijke helft van het eiland onder water.
In 1399 is de Vierhonderdpolder bedijkt door Ridder Jan van der Capelle voor de St. Baafs abdij te Gent. In hetzelfde jaar bedijkt Van der Capelle de Capellepolder en in 1402 is hij betrokken bij de bedijking van de Tienhonderpolder.

Gebaseerd op de ommelopers van Cadzand en de kaart uit 1660 van Hattinga zijn op onderstaande luchtfoto de oorspronkelijke percelen ingetekend. In de ommelopers van Cadzand worden deze aangeduid met ‘BEGIN’.


1. Vaergelinshouck
2. Walewijn de Vospolder
3. Herenpolder
4. Oostkrullenpolder
5. Zuidkrullenpolder
5. Leyenpolder
7. Orgelpolder
  8.-9. Roeffelpolder
10.-11.-12. Noordpolder
13. Westkrullenpolder
14. Herenpolder
15. Rarwepolder/Terenpolre
16. Maercpolder/Marcpolrekin
17. naamloos

Van Noord naar Zuid doorsnijdt de Mariaweg de oorspronkelijke poldertjes. Deze sluiten ook aan op de gelijknamige poldertjes aan weerszijden in de latere Oudelandsepolder en Strijdersgatpolder.

HOFSTEDEN
(de nummering wordt gebruikt in ‘De Hofsteden van Cadzand’, uit 1977 door drs. H. van de Vijver, een heruitgave met uitbreiding van het gelijknamige boek uit 1928 van dr. J. de Hullu. De uitbreiding tot heden is van cadzandgeschiedenis.nl, Bert Voets)
(17)hofstede van Simon Verdouw
(18) hofstede van Jannes Cappon
(19) hofstede van Adriaan Cappon
(20) hofstede van Jacob Cappon
(21) hofstede van Arnoud Steenaert
(22) hofstede van De Hullu
(23) hofstede van Cijsouw


Bron:
Hofsteden van Cadzand, H. van de Vijver, heruitgave 1977
Kaart van de landen onder de Watering van Cadzand, D. Hattinga, 1660
Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, deel II, Gottschalk, M.K.E., 1958.
W. Wintein, diverse publicaties
Google Earth 2012