De Cadzandse Geschiedenis gaat over het leven in Cadzand, zoals werk, kleding, stormvloeden, geld,
eten, tegenslagen en oorlogen, maar ook over blijde gebeurtenissen en grappige voorvallen. Er wordt
niet diep ingegaan op politieke gebeurtenissen, ijstijden, de beeldenstorm, etc. Er wordt alleen verteld
over wat de Kezantenaoren meemaken. Geschiedenisboeken vertellen over de Zwinstreek of over
Zeeuws-Vlaanderen, maar nooit over Cadzand als dorp, terwijl de inwoners van Cadzand ontzettend
veel hebben meegemaakt! Er is hiervoor zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de originele bronnen.

Gebruik deze website voor een reis langs 15.000 jaar Cadzandse
geschiedenis. Om de onderwerpen overzichtelijk te houden zijn de gebruikelijke gedetailleerde verwijzingen naar bronnen achterwege
gelaten. De lijst met geraadpleegde literatuur vind u onder de tab ‘LITERATUUR’. Onder de tab ‘ONDERWERP’ vind u informatie op alfabetische volgorde.
Met het publiceren van de geschiedenis van Cadzand worden geen commerciële doeleinden nagestreefd.
info@cadzandgeschiedenis.nl

NIEUW: Leenstelsel, 900-1200/ Marine Kustwacht Post Cadzand, verslag 10 mei t/m 3 juni 1940.