22) VIERHONDERDPOLDER, lste BEGIN, DEN VAARGELEIJNSHOEK
Vierhonderdpolderdijk 4

Omstreeks 1655 woonden hier Abraham Françoisen en Janneke Hubrechts.
Op 22 februari 1655 droegen zij de timmer met de baning van omtrent 109 gemeten pachtland voor ƒ5.100,- over aan Adriaan Doenssen te Meliskerke. In 1676 werd de waarde van de timmer geschat op ƒ 333,-, die van een bijbehorend arbeidershuisje op ƒ18,- en die van een brouwerij 'zijnde wel half verbrand' op ƒ15,-.
Op 19 april 1686 droeg Doenssen de timmer en de plantage van deze toen nog door hem bewoonde hofstede met nog 'een arbeidershuisken, dat bevorens is geweest de oude brouwerij' voor ƒ2.200,- over aan Jacob van Houte en Elizabeth Cappon, vluchtelingen vanwege het geloof uit de omgeving van Calais.
Na het overlijden van Jacob van Houte hertrouwde Elizabeth Cappon op 5 januari 1698 met David Dacorat, geboren te Chervet in Champagne, die vóór 26 mei 1702 overleden is. Zij liet de timmer op 30 september 1706 voor ƒ 2.400,-over aan Pieter Morel, die gehuwd was met haar dochter Elizabeth van Houte. Morel overleed op 29 juni 1728 en de vrouw hertrouwde in 1729 met Charles Bonnel. Zij overleed op 7 juli 1730.
Op 4 april 1736 verkochten de nagelaten kinderen van Pieter Morel en Elizabeth van Houte de timmer voor
ƒl.850,- aan David van Houte. Deze heeft hier gewoond tot in 1741 en verkocht op 12 september 1741 de timmer voor ƒ1.875,- aan Jannes Cappon, die hem opvolgde. Deze trouwde op 11 november 1742 met Suzanna Schoonaart. De vrouw overleed op 4 augustus 1749 en de man hertrouwde op 5 maart 1752 met Sara Porrey. Op 29 januari 1788 droeg Cappon de timmer met de mestput en de kap van het vierjarig gewaai voor ƒ8.700,- over aan zijn zoon Adriaan Cappon, die op 22 juni van hetzelfde jaar trouwde met Laurina Obijn.
Dit echtpaar heeft hier gewoond tot 1814 toe, in welk jaar de hofstede met ruim 57½ gemeten eigendom en de baning van 69 gemeten pachtland voor ƒ10.800,- is overgenomen door Abraham de Hullu en Sara Gillissen Verschage. In 1860 zijn deze opgevolgd door hun zoon Jacobus de Hullu en Maria de Hullu Izaaksdochter.
Na hun vertrek in 1891 zijn hier gekomen hun zoon Izaak de Hullu en Anna Maria de Bruijne. De vrouw is overleden op 10 december 1923 en de man in 1944. De boerderij werd nadien beboerd door de kinderen Anna, Abraham, Izak en Jannis.
In 1965 werd een gedeelte van het land verpacht aan hun buurman Hendrik Cijsouw (nr. 23). Een klein gedeelte bleef aan Abraham en Izak. De gebouwen werden niet meer gebruikt. Afgebroken in 1966.
In 1967 werd een nieuwe bungalow gebouwd. Een dochter van Abraham, Catharina de Hullu, huwde in 1967 met Hendrik Cappon. Zij bleven op het bedrijf.

Een mooi oud boerenhuis uit het midden van de 17de eeuw verdween van de boerderij.
Deze boerderij is de geboorteplek van dr. Johannes de Hullu, een van de auteurs van de vroegere uitgaven over de hofsteden in West Zeeuws-Vlaanderen.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977