24) STRIJDERSGATPOLDER, 6de BEGIN. DEN VROUWGELEIJNSHOEK.
Vierhonderdpolderdijk 2, Hofstede DE BEERHOEVE.


In 1688 woonde hier Jan Gijsels, omstreeks 1727 Daniël van Houte, die op l juni 1727 trouwde met Jeanne du Pré, weduwe van Jacob Porreij. Na het overlijden van Daniël van Houte omstreeks december 1734 hertrouwde de weduwe op 11 maart 1736 met Abraham Morel. Jeanne du Pré overleed op 18 april 1769. Op 9 november 1770 droeg Abraham Morel de timmer staande op 9 gemeten 19 roeden pachtland benevens de plantage, de mestput en de baning van 162 gemeten 124 roeden pachtland voor ƒ 6.000,- over aan Jannes Butin en Magdalena Albert, die hier in 1771 zijn komen wonen. De vrouw overleed op 27 november 1780 en de man hertrouwde op 23 december 1781 met Johanna Herny.
In december 1793 is de timmer van de hofstede met verschillende percelen land publiek verkocht voor ƒ 16.707,- aan Jacob de Hullu Nicolaaszoon en Suzanna Herny, die hier in 1794 zijn gekomen van de hofstede 'Het Boeren-verdriet' onder IJzendijke. De man is overleden op l december 1804 en de vrouw is hertrouwd op 25 april 1806 met Isaac Risseeuw. Deze laatste overleed op 24 maart 1810.
In 1812 zijn hier van hofstede De Pannenschuur onder Nieuwvliet gekomen de dochter Maria Christina de Hullu en Johannes Risseeuw. De man overleed op 19 september 1819 en de vrouw hertrouwde op 29 november 1820 met Abraham Risseeuw.
In 1845 is op deze hoeve gebleven de zoon Izaak Risseeuw Johanneszoon gehuwd met Maria de Hullu Izaaksdochter, die in 1873 vertrokken zijn en opgevolgd werden door hun zoon Johannes Risseeuw en Maria de Hullu Jacobusdochter. De vrouw overleed op 10 maart 1902. In 1910 is hier een nieuwe korenschuur gebouwd en in 1911 is op deze hofstede gebleven de zoon Johannes Risseeuw, gehuwd met Jacomina Luteijn.

Foto uit 1914.
Schafttijd op de Beerhoeve van Johannes Risseeuw en Jacomina Risseeuw.
Van links naar rechts:
Piet le Roy, Bram Bril, Tannetje Bril, Bram Fremouw, Marie Fremouw-van den Ameele, Marie Fremouw, Jan Fremouw, Marie Fremouw-Eversdijk, Rachel le Roy-de Wolf en Izak le Roy.


In 1929 werd er een nieuw woonhuis gebouwd en werd de zoon Jannis bedrijfsleider. Hij bleef ongetrouwd. Johannes Risseeuw stierf in 1971. In 1973 kwam er een kleinzoon op de boerderij, Jacobus Jannis Masclee, gehuwd met Hannie de Regt uit Biervliet.
Thans wordt de hofstede bewoond door fam. Kielman, die er minicamping De Beerösti drijven.

De hekpalen van de Beerhoeve

In het algemeen kunnen hekpalen worden beschouwd als grenspalen van particulier eigendom. Een paar bijzondere palen zijn die van de Beerhoeve.

Van de linker- naar de rechterpaal is te lezen:
'Landsbouw is mijn lust. Rust na onrust. Iannis Butin. Iohanna Herny. Anno 1788.
Die van mij spreekt en van de mijne, die gaat nae huis en bezie de zijne en vind hij die zonder gebreken, dan mag hij van mij en van de mijne spreken'.

Het opschrift op de palen is de neergeschreven mening van de eigenaar ten opzichte van de kritiek die de arbeiders hadden op de levenswandel van hun baas.

De hofstede dankt haar naam aan een stenen beer, een steen die de hoogte van de waterstand in de afvoersloot bij de hofstede regelde. Het water boven de steen kon dan weglopen.

De Beerhoeve ontleent niet zijn naam aan de beer, die in hardsteen is opgesteld in de tuin. Dat is in werkelijkheid de voorstelling van een leeuw, waarvoor de Duitse Weermacht zich in WW2 alle moeite getroostte om die mee te nemen. Dat is niet gelukt.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
Zeeuws Archief
L. Fremouw
cadzandgeschiedenis.nl